aktualizováno: 12.06.2021 19:23:15

Amber Bohemia

Anglicko-česky kynologický slovník


ANGLICKO – ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SLOVNÍČEK
(zdroj: Pes přítel člověka 01/2009 – 08/2009)
POSUDKY ROZHODČÍCH, STADARDY, VÝCVIK, SPORT
Croup – záď, kříž
Loin – bedra
Back – hřbet, záda
Whithers – kohoutek
Neck – krk, šíje
Occiput – týl
Backskull – temeno
Forehead – čelo
Stop – stop
Foreface – část hlavy od očí směrem k nosu – obličejová část
Muzzle – tlama
Nose (Snout) – nos, čenich
Flew – pysk (převislý)
Shoulder Blade – lopatka
Shoulder – rameno resp. plece
Point of Shoulder – vrchol ramenního kloubu
Point of Forechest – vrchol hrudní kosti
Brisket – hruď, prsa
Ribs – žebra
Rib Cage – hrudní koš
Chest – hrudník
Forechest – předhrudí
Upper Arm – pažní krajina, nadloktí
Elbow – loket
Forearm – předloktí
Wrist – zápěstí, corpus
Pastern – přední nadpstí (záprstí), stěnka, metacarpus
Forefoot – přední tlapa
Flank – slabina
Stifle – koleno
Hock joint – patní (hlezenní) kloub, tarsus
Hock (Rear Pastern) – nárt (zadní nadprstí), metatarsus
Point of Hock – patní hrbol
Hindfoot – zadní tlapa
Lower Thigh (Sekond Thigh) – bérec, lýtko
Upper Thigh (First Thigh) – stehno
Point of Buttocks – sedací hrbol
Tail – ocas, prut
HLAVA PSA, SKUS, NOS, OČI A UŠI
Head – hlava
Apple Head – jablkovitá hlava (čivava)
Balanced Head – vyvážená hlava, délka tlamy odpovídá vzdálenosti stopu od týlního hrbolu
Blocky Head – hlava je širší než je požadováno
Clean Head – suchá hlava
Coarse Head – hrubá hlava
Ram´s Head – profil hlavy je mírně zakřivený dolů od vrcholu mozkovny ke špičce nosu (bulteriér, bedlington teriér)
Unbalanced Head – nevyvážená hlava, proporce neodpovídají standardu
Skull – lebka
Broad ins Skull – široká lebka (především mezi ušima)
Snipy Muzzle – špičatá slabá tlama
Stubby (Short) Muzzle – krátká tlama tj. kratší než ½ celkové délky lebky
Tapering (Wedge) Muzzle – tlama, která se postupně směrem k čenichu klínovitě zužuje
Wry Mouth – křivá tlama, spodní čelist je zkřivena k jedné straně, takže není s horní čelistí v jedné linii
Jaw – čelist
Weak Jaw – slabá čelist
Narrow Jaw – úzká čelist
Cleft Palate -  rozštěp patra
Cheek – líce, tvář
Chin – brada
Whiskers – hmatové chlupy
Dish Face – hlava s lehce proneseným nosním hřbetem (pointr)
Blaze – bílá lysina na temeni
Brow (Eyebrow) – obočí
Beard – vous (knírač, bearded kolie)
Dewlap – lalok kůže
Dentition – chrup
Tooth – zub
Incisor – řezák
Canine (Fang) – špičák
Premolár - třenový zub
Molar – stolička
Carnassial teeth – trháky (P4 v horní čelisti a M1 ve spodní čelisti)
Deciduous (milk) teeth – mléčné zuby
Bite – skus
Irregular Bite – nepravidelný skus 
Level (Pincer) Bite – klešťový skus (horní a dolní rovně na sebe)
Overshot Bite (Partit Jaw) – podkus (horní přes dolní)
Scissor Bite – nůžkový skus (horní mírně přes dolní)
Reverse Scissor Bite – obrácený nůžkový skus
Undershot Bite (Pig Jaw) – předkus (horní pod dolní)
Nose – nos, čenich
Butterfly Nose – skvrnitý nos
Dudley Nose – masově zbarvený nos, růžově zbarvená nosní houba bez pigmentu
Snow Nose – růžově žíhaný „sněhový“ nos (sibiřský husky)
Eye – oko
Almond Eye – oko mandlového tvaru
China Eye – porcelánové oko, obě oči jsou modré barvy
Wall Eye – jedno oko modré, druhé hnědé
Protruding Eyes – vypouklé oči
Eye Rim – okraj očního víčka
Haw (Haw-eyed) – ektropium, povislá víčka
Ear – ucho
Ear Carriage – nesení uší
Ear Set – nasazení uší
High set – vysoko nasazené uši
Low set – nízko nasazené uši
Closely set – blízko u sebe nasazené uši
Bat Ear – vzpřímené zaoblené ucho (netopýří)
Cropped Ears – kupírované uši
Dead Ears – nepohyblivé uši
Dropped Ears – klopené uši
Flop Ears – uši, které mají být normálně vztyčené, ale z nějakého důvodu jsou sklopené
Flying Ears – uši, které místo aby byly klopené nebo vztyčené, trčí do stran nebo je vztyčené jen jedno ucho
Hanging Ears – visící uši, převislé uši
Pricked (Errect) Ears – vzpřímené (vztyčené) uši
Rose Ear – ucho tvaru růžového listu
Semi-pricked (Semi-doropped) Ears – poloklopené uši

PŘEDNÍ KONČETINY PSA
 
Bone – kost
Muscle – sval
Humerus – pažní kost
Ulna – loketní kost
Radius – vřetení kost
Scapula (Shoulder Blade) – lopatka
Scapular Spine – hřeben lopatky 
Front Assembly – utváření přední fronty
Forequarters – přední část těla bez hlavy a krku, hrudní končetiny, přední fronta
Bowed Front (Bow Legged, Bandy Legged) – křivý postoj, sudovitý postoj. Při pohledu zepředu  je předloktí zakřivené od loktů směrem ven a od zápěstí směrem dovnitř
Crooked Front – při pohledu zepředu jsou přední končetiny spíše klenuté, typické pro krátkonohá plemena
Fiddle Front (Chippendale Front) – houslový postoj, lokty jsou postavené poměrně široce od sebe, předloktí se distálně sbližuje, nadprstí a tlapky jsou vytočené ven, končetiny jakoby opisují tvar houslí
French Front – úzce postavené končetiny od lokte k zápěstí, nadprstí a tlapky jsou vytočené ven
Narrow Front – úzký postoj předních končetin
Pigeon-toed Front – tlapky vtočené směrem dovnitř
Pinched Front (Pinched Elbows) – při pohledu zepředu jsou lokty blíže u sebe než spodní části končetin, rozbíhavý postoj
Wide Front – široký postoj hrudních končetin
Angulation – úhlení 
Shoulder Placement – uložení lopatky
Bossy Shoulders (Loaded Shoulders, Coarse Shoulders) – nadměrně osvalené plece
Closely Set Shoulders – vrchol lopatky je uložen příliš blízko k páteři, mezera mezi lopatkami je příliš úzká
Loose Shoulders – volné plece, lopatka není k hrudníku připevněna pevně, většinou v důsledku špatné kondice
Oblique Shoulders (Slanting Shoulders, Well Angulated Shoulders) – plece uložen dobře šikmo nazad
Straight Shoulders (Upright Shoulder Placement) – strmě uložená lopatka (kratší krk, zkrácený rozsah předních končetin)
Short Upper Arm – příliš krátká pažní kost (zkracuje rozsah předních končetin)
Forearm – předloktí
Out in Elbows (Out at Elbows) – vybočené lokty
Tied in Elbows – loket vtlačen příliš těsně k hrudníku
Pastern – přední nadprstí (záprstí)
Down in Pasterns (Falling Pasterns) – měkké přední nadprstí, prošlápnutá tlapka
Knuckling Over – příliš vystupující zápěstní kloub, překloubení
Slanting Pasterns (Slopping Pasterns) – šikmé přední nadprstí požadované u většiny plemen
Steep Pasterns (Upright Pasterns) – strmé (kolmé) přední nadprstí
Paw (Foot) – packa, tlapka
Cat Feet (Close Cupped Feet, Round Feet) – kočičí tlapka, kompaktní kulatá tlapka s dobře klenutými prsty
East-west Feet (Slew Feet) – tlapky vytočené směrem ven
Flat Feet – ploché tlapky
Hare Feet (Rabbit Feet) – zaječí tlapky, prostřední dva prsty jsou delší než krajní prsty a celkově jsou prsty méně klenuté
Oval Feet – oválné tlapky
Splay Feet (Open Feet) – rozevřené tlapky, prsty daleko od sebe
Tihgtly Knit Feet (Well Knit Feet) – uzavřená tlapka, prsty těsně u sebe
Webbed Feet – prsty s plovací blánou
Dewclaw – první prst hrudní končetiny, paspárek (pátý prst na zadní končetině)
Digit (Toe) – prst
Pads - polštářky
ZADNÍ KONČETINY PSA

Pelvis
– pánev
Pelvic Girdle – pánevní pletenec
Sacral Bone – křížová kost
Femur – stehenní kost
Tibia – holenní kost
Fibula – lýtková kost
Hip Joint – kyčelní kloub
Hip Socket – jamka kyčelního kloubu
Buttocks – hýždě
Haunches – hýždě, kyčle
Huckle Bone – hřeben kosti kyčelní
Stihle Joint (Knee Joint) – kolenní kloub
Shank – bérec
Gaskin – bérec, lýtko
Patela (Kneecap) – čéška
Calcaneal Process (Point of Hock) – výběžek kosti patní, patní hrbol
Rear Assembly – utváření zadní fronty
Hindquarters (Rearquarters) – zadní část těla, pánevní končetiny
Rearquarter Angulation – úhlení pánevní končetiny
Pelvic Angle (Pelvis Slope) – úhel pánve, úhel, který svírá pánev s páteří
Steep Croup – spáditá záď
Flat Croup – plochá záď
Overangulation – přeúhlení , úhel v koleni je výraznější než požaduje standard
Well Bent Stifles – správné zaúhlení kolen, dobré úhlení mezi bércem a stehnem
Straight Stifles – strmá kolena
Rear Pastern (Hock) – zadní nadprstí, nárt
High Hocks (Long Calcaneal Process) – dlouhá hlezna (typické pro rychlá plemena)
Low Hocks (Low set Hocks, Short Hocks) – krátká hlezna, nízko postavená hlezna
Well Bent Hocks – dobře zaúhlená hlezna
Straight Hocks – strmá hlezna
Sickle Hocks – šavlovitá hlezna (zadní nadprstí svírá s podložkou větší úhel než 90°, zkracují rozsah pohybu
Bowed Hocks (Barrel Hocks) – sudovitý postoj zadních končetin
Cow Hocks – kravská hlezna, patní hrboly se příliš přibližují
Tail – ocas, prut
Tail Set – nasazení ocasu
Tail Carriage – nesení ocasu
Low-set Tail – nízko nasazený ocas
High-set Tail – vysoko nasazený ocas
Gay Tail – ocas nesený výše než požaduje standard
Kink – zálomek
Corkscrew Tail – vývrtkovitý ocas
Curled Tail – ocas nad zádí kruhovitě zatočený
Docked Tail – kupírovaný ocas
Flag Tail – ocas s praporem
Flagpole Tail – vzpřímeně nesený ocas (bígl)
Ringed Tail – ocas končící ve tvaru kroužku (afgánský chrt)
Sickle Tail – srpovitý ocas, obloukovitě nesený vzhůru
Stump Tail (Stumpy Tail) – přirozeně zkrácený ocas
TĚLO PSA
Topline (Outloně) – vrchní linie, linie vedoucí od týlu až po kořen ocasu (tvoří ji krk, kohoutek, hřbet, bedra, záď a nasazení ocasu)
Backline – hřbetní linie, část vrchní linie vedoucí od kohoutku ke kořenu ocasu (tvoří ji hřbet, bedra, záď a nasazení ocasu)
Underline (Bottom line) – spodní 
linie, linie vedoucí od lokte přes hruď, břicho, slabiny až k zadním končetinám
Neck – krk, šíje
Arched Neck (Crested Neck) – klenutý krk
Ewe Neck – jelení krk, horní linie krku je prohnutá a spodní vypouklá
Goose Neck (Swan Neck) – labutí krk, dlouhý tenký krk bez požadované síly
Bull Neck – silně osvalený krk, silný krátký krk
Dry Neck – suchý krk
Throatiness (Throaty Neck) – lymfatický krk s povislými kožními záhyby
Rib Cage – hrudní koš
Breastbone – hrudní kost
Floating Rib – poslední třinácté žebro, volné žebro
Ribbed Back (Long Ribs) – dlouhý hrudník a krátká bedra
Ribbed-up – klenutá žebra, úhel mezi žebrem a páteří je cca 45°
Well Sprung Ribs – dobře klenutá žebra
Barrel-shaped Chest – sudovitý hrudní
Oval Chest (Egg Shaped) – oválný hrudník
Deep Chest (Well Let Down Chest) – hluboký hrudník
Dept of Chest – hloubka hrudníku
Shallow Chest (Shallow Brisket) – mělký hrudník
Slab-sided Rib Cage (Narrow Rib Cage, Flat Rib Cage) – plochý hrudník, úzký, nedostatečně vyvinutý hrudník
Narrow Chest – úzký hrudník
Well-developed in Chest – dobře vyvinutý hrudník
Back – hřbet, záda
Level Back (Flat Back) – rovný hřbet
Hollow Back (Dip in the Back, Dippy Back, Sway Back) – prohnutý hřbet
Roached Back – klenutý hřbet
Camel Back (Humped Back) – horní linie je za kohoutkem zaškrcená, hřbet a bedra jsou vyklenutá
Carp Back – kapří hřbet
Wheel Back – přehnaně klenutý hřbet
Soft Back (Slack Back) – měkký hřbet
Sloping Back – spáditý hřbet, kohoutek je výše než bedra
High in Withers – vysoký kohoutek
Lumbar Area (Loin) – bedra
Coupling – oblast mezi hrudníkem a zadními končetinami (tvoří ji bedra, břicho a slabiny)
Close-coupled – oblast mezi posledním žebrem a předním okrajem pánve je krátká, krátká bedra
Loosely Coupled – oblast mezi posledním žebrem a předním okrajem pánve je dlouhá, dlouhá bedra
Strongly Coupled – oblast mezi posledním žebrem a předním okrajem pánve je silná, bedra jsou krátká
Tuck-in – z pohledu seshora jsou bedra stejně široká jako hrudník a záď
Tuck-up – vtažené břicho
Arched Loins – klenutá bedra
Light in Loins – úzká bedra, štíhlý pas
Sagging Loins – ochablá bedra, často dlouhá a málo osvalená
Paunchy Abdomen (Pendulous Underline) – povislé břicho
Overbuilt Croup – zastavěná záď
POHYB PSA
Movement – pohyb
Gait – chod, pohyb
Action – akce končetin
Stride – krok, délka kroku
Long Stride – dlouhý krok
Reach – rozsah pohybu
Drive – posun končetin, odraz
Walk – krok
Trot – klus
Gallop – cval
Amble (Pace) – mimochod
Side Gait – pohyb při pohledu ze strany
Well Balanced Stride (Balanced Trot) – vyvážený pohyb, rozsah pohybu předních končetin odpovídá rozsahu pohybu zadních končetin
Long Reaching Movement (Ground Covering Movement, Full Extension) – prostorný pohyb, výborný rozsah pohybu
Free Action – volná, plynulá akce končetin při minimální vynaložené námaze
Reachy Action – prostorná akce končetin
Rolling Action – za pohybu se hřbet psa převaluje ze strany na stranu, houpavý chod
Stilted Gait (Mincing Action) – vázaná akce, krátký krok, drobivý krok
Hackney Gait – vysoká akce předních končetin, stepování
Lacking Drive – nedostatečný posun (odraz) končetin
Daisy Clipping – pes při pohybu dostatečně nezvedá nohy, končetinami drhne o zem
Overreaching – překračování, zadní končetiny překračují přední končetiny
Interfering – zadní končetiny stíhají přední, končetiny si překážejí
Kicking up – vysoká akce zadní končetiny, vykopávání, často způsobeno přeúhlením zadních končetin
Downhill Runner – za pohybu je záď psa výše než kohoutek – často je tento problém způsoben tím, že přední končetiny jsou zaúhlené lépe než zadní
Down-and-back Gait – pohyb při pohledu zezadu a zepředu
Single Tracking – při každém pohybu z místa se zužuje základna stojícího psa, pes se pohybuje jako jednostopé vozidlo
Crabbing – páteř je odkloněna šikmo od osy pohybu, pes chodí našikmo
Crossing Over (Weawing) – křížení předních či zadních končetin za pohybu
Paddling – pádlování, tlapy předních končetin jsou za pohybu vyhazovány vně linie posunu
Moving Close in Front – úzký chod předních končetin
Moving Wide in Front – široký chod předních končetin
Moving Close Behind – úzký chod zadních končetin
SRST, CELKOVÝ VZHLED PSA
Coat (Jacket) – srst
Outercoat (Guard Coat) – krycí srst
Undercoat – podsada
Double Coat (Two-ply Coat) – dvojité osrstění, srst se skládá z podsady i krycí srsti
Lacking in Undercoat – srst s chybějící podsadou, málo podsady
Out of Coat – nedostatečné osrstění
Smooth Coat – hladká, krátká srst
Wire Coated – drátovitá srst
Wavy Coat – vlnitá srst
Curly Coat – kudrnatá srst
Corded Coat – provázkovitá srst (komondor)
Shaggy Coat – chundelatá srst (bearded kolie)
Glossy Coat – lesklá srst
Open Coat – otevřená srst
Apron (Frill) – límec, dlouhé chlupy na krku a hrudi
Beard – vousy, dlouhé chlupy na bradě, tvářích a hřbetu nosu
Breetching (Britches, Culottes, Trousers, Pants) – dlouhá hustá srst rostoucí na zadní části stehen
Feathering (Fringes) – dlouhá srst na uších, zadní straně končetin, hrudníku a ocase, praporce
Mane – hříva, dlouhá srst na krku
Topknot – čupřina, dlouhá srst na temeni hlavy
Veil – chocholka, srst na hlavě, která překrývá čelo
Hackles (Raised Hackles) – zježená srst (výraz hrozby)
Markings – znaky v srsti (většinou bílé)
Flashings – bílé znaky na krku, hrudníku, končetinách, tlamě, špičce ocasu a jako lysinka na hlavě
Blaze – bílá lysina na čele
Beauty Spot (Kissing Spot) – piha krásy – bílá lysinka, ve které je uprostřed mozkovny barevný odznak
Collar – bílý límec
Splash – bílý znak  nepravidelného tvaru kdekoliv na těle
Socks – bílé ponožky, bíle zbarvené tlapky a nadprstí
Stockings – bíle zbarvené končetiny ve větším rozsahu než jen tlapky a nadprstí
Frosting (Greying) – šedivění, šedivé chlupy na hlavě
Tan – pálení
Mask – tmavá maska
Saddle – tmavé sedlo
Blanket – tmavý plášť
Flecked – skvrnitý
Spotted (Speckled, Mottled) – kropenatý
Ticking – černé tečky v bílé oblasti zbarvení
Dapple – tygrovaný, grošovaný
Merle – merle zbarvení
Conformation – celkový vzhled a stavba daná fyzickým vývojem jak jednotlivých částí těla jedince, tak i proporcemi mezi nimi a celkovou siluetou psa
Balanced – vyvážený vzhled
Well Proportioned – správné proporce
Overdone – přehnaný vývin jednoho nebo více plemenných znaků
Sound – zdravý vzhled, bez vad, typický představitel plemene
Substance – silná kostra
Expression – výraz
CHOV
Breeding – chov
Breeder – chovatel 
Pure Bred – čistokrevný
Pedigree – rodokmen
Sire – otec vrhu
Dam – matka vrhu
Brood Bitch – chovná fena
Stud Dog – chovný pes
Puppy – štěně
Litter – vrh
Progeny – potomek, potomci
Kennel – kotec, bouda
Kennels – ustájení psů (jakékoli: budovy, hotely, útulky, výcviková centra..)
Breeding Kennels – chovatelská stanice (používá se jako označení pro velkochov s ustájením v kotcích)
Boarding Kennels – hotel pro psy
Prefix (Affix, Kennel Name) – jméno chovatelské stanice
Stud Fee – krycí poplatek
Tie – svázání
Mate – krýt
Mating – krytí
Mating Date – datum krytí
Artificial Insemination (AI) – umělá inseminace
Heat, Season – hárání
Entire – pes s varlaty nacházejícími se zcela v šourku
Kryptorchid – kryptorchid
Gestation Period – březost
In Whelp – březí
Whelping – porod
Whelp Date (Date od Birth) – datum porodu/narození
Dystocia – dystokie, obtížný porod
C-section (Caeserean section, C/S) – císařský řez
False Pregnancy (Phantom Pregnancy) – falešná březost
Weaning – odstav štěňat
Neuter – vykastrovat (psa i fenu)
Castrate – vykastrovat psa
Spay – vykastrovat fenu
Tattoo – tetování
Microchip – mikročip
Mixbreed (Gross) – kříženec
Mongrel (Mutt) – voříšek
Shelter – útulek
Puppy Mill (Puppy Farm) – velkochov, komerční produkce štěňat