aktualizováno: 13.09.2021 18:12:59

Amber Bohemia

Pomáhejte ve psím světě


Pomáhejte ve psím světě !!!!!

Berňáci v nouzi z.s.

  Zapsaný spolek u Krajského soudu Hradec Králové, pro pomoc tříbarevnému, půvabnému, roztomilému, inteligentnímu, oddanému a milujícimu psovi.
Dne 22.4.2011 vzniklo jako Občanské sdružení pod Ministerstvem vnitra. Podle nového zákona o sdruženích a spolcích bylo od 1.1. 2016 přejmenováno na zapsaný spolek u Krajského soudu Hradec Králové . Pomáháme velkým chlupáčkům od nezodpovědných majitelů ze řetězů, týrané, z množíren, také pomáháme najít nový domov těm, kterých se majitelé musí vzdát. Péče o naše zvířata je hrazena pouze z darů milovníků zvířat, nejsme zaštítěni žádným velkým dárcem ani nedostáváme pravidelné dotace, ze kterých bychom mohli naši činnost plně financovat, proto uvítáme jakýkoliv materiální či finanční dar, případně dobrovolnou výpomoc. Naše činnost je závislá na darech veřejnosti. POMOZTE SPOLU S NÁMI.
Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.


 

Na požádání vystavíme potvrzení

za účelem uplatnění odpočtu platby příspěvků

od základu daně dle ustanovení §15 odst.1 zákona č.586/1992 Sb.,

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Finanční podporu můžeme příjmat na náš TRANSPARENTNÍ účet:

CZK v České republice - 199 00 199/2010


Velice vám předem děkujeme za jakoukoliv podporu činnosti.

Nejen finanční, ale například i dočasný domov pro týraná zvířata.

 

 http://www.bernskysalasnickypesvnouzi.wbs.cz/

rovněž na Facebooku !!!

 

Děkujeme !!!! yes

   A ještě se podívejte, zda byste nemohli pomoci nějakému berňáčkovi v nouzi.