aktualizováno: 12.06.2021 19:23:15

Amber Bohemia

Co a jak na výstavách


Co a jak na výstavách ?

Základní pravidla pro předvádění psa ve výstavním kruhu:

 • pohyb v kruhu probíhá v protisměru hodinových ručiček, takzvaně na levou ruku
 • výstavní vodítko se drží v levé ruce, pes se pohybuje po levé straně těla majitele, tedy uvnitř kruhu
 • posouzení psa v kruhu se skládá z posouzení psa v pohybu, posouzení ve výstavním postoji a z detailní prohlídky (hlava, chrup, oči, tělo, končetiny, varlata ...)
 • základním stylem výstavního pohybu psa je klus (výjimky viz standard daného plemene!)
 • A kdo má zájem o další podrobnosti, tak mohu doporučit skvěle zpracované stránky o vystavování a technice předvádění psa - stačí si tady kliknout.Výstavy psů – Co znamenají různé zkratky a pojmy?

  Ocenění, zadávaná na výstavách psů, se liší podle typu výstavy. Samozřejmě některé tituly jsou společné pro více druhů výstav a také "základní" známky jsou stejné pro všechny výstavy.

  Objasněme si tedy nejdříve známky. V přehledu uvádíme známku, v závorce zkratku a také barvu stužky, kterou pes za tu kterou známku získává.

  velmi nadějný (VN) - žlutá stužka
  nadějný (N) - bílá stužka
  výborný (V) - modrá stužka
  velmi dobrý (VD) - červená stužka
  dobrý (D) - zelená stužka
  dostatečný (dost.) - fialová stužka
  nedostatečný

  Vystavovaní psi jsou rozdělení do tříd. Již na přihlášce je nutno uvést, do které třídy svého psa hlásíte, jinak je zařazen podle uvážení vystavovatele, což ale pro vás nemusí být vždy výhodné. Jednotlivé třídy jsou rozděleny podle věku a případných titulů, které již pes za svou kariéru získal.

  tř. štěňat - 3-6 měsíců
  tř. dorostu - 6-9 měsíců
  tř. mladých - 9-18 měsíců
  mezitřída - 15-24 měsíců
  tř. otevřená - od 15 měsíců bez omezení
  tř. pracovní - od 15 měsíců, pouze pro psy a feny s uznanou zkouškou z výkonu (otevírá se jen u některých plemen - služebních, loveckých...)
  tř. vítězů - od 15 měsíců, pro psy a feny s přiznaným šampionátem, příp. titulem národní, klubový vítěz, vítěz speciální výstavy (otevírá se na národních výstavách)
  tř. šampionů - od 15 měsíců, pro psy a feny s přiznaným šampionátem
  tř. veteránů - od 8 let neomezeně

  (Pouze u německých ovčáků se rozdělení tříd mírně liší.)

  V uvedených třídách se zadávají výše uvedené známky - pro tř. dorostu jsou to známky VN a N, pro ostatní třídy V až nedostatečná, navíc se zadává pořadí 4 nejlepších jedinců v každé třídě (pouze se známkou V nebo VD) a nejlepší jedinci z každé třídy mohou získat také tituly. Seznamme se s těmi, které jsou zadávány na tzv. vyšších výstavách:

  tř. dorostu - na některých výstavách se nejlepšímu z jedinců ocených známkou VN zadává také Nejlepší dorost

  tř. mladých - CAJC


  mezitřída, tř. otevřená, pracovní, vítězů a šampionů - CAC, res.CAC

  tř. veteránů - Nejhezčí veterán

  Další tituly jsou zadávány podle toho, o jaký druh výstavy se jedná. Pojďme si je tedy vyjmenovat a říci si, v čem se liší.


  Mezinárodní výstava psů - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, CACIB, res.CACIB, BOB, BIG, BIS

  Národní výstava - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, NV, BOB, BIG, BIS

  Klubová výstava - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, KV, KVM

  Speciální výstava - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, VSV

  Co tyto zkratky znamenají?

  CAJC = Čekatelství šampionátu mladých země, kde se výstava koná; může být udělen mladému psovi a feně, kteří obdrží známku V1; oba držitelé CAJC postupují do soutěže o titul BOB

  CAC = Čekatelství titulu Šampion krásy té země, kde se výstava koná (označení tohoto čekatelství se může lišit podle země - v Polsku je to např. CWC, v Rakousku CACA), může být zadán v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní, vítězů a šampionů, každému psovi a feně se známkou V1


  res.CAC (reserve CAC) může být zadán psovi a feně se známkou V2, pokud dosahují takových kvalit, že by jim rozhodčí udělil titul CAC, pokud by na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou V1

  CACIB = Čekatelství titulu Mezinárodní šampion krásy, zadává se jednomu psovi a jedné feně z konkurence všech, kteří získali v jednotlivých třídách titul CAC

  res.CACIB (reserve CACIB) může být zadán druhému nejlepšímu psovi a feně z výše uvedeného výběru rozšířeného o res.CACe ze třídy, ze které byl pes/fena s uděleným titulem CACIB

  Všechny tyto tituly jsou důležité pro získání tzv. kumulativních titulů, o nichž se zmíníme později.

  NV = Národní vítěz; KV = Klubový vítěz; VSV = Vítěz speciální výstavy - zadává se na národní či klubové či speciální výstavě analogicky s titulem CACIB

  BOB (BEST OF BRED) = Vítěz plemene, do soutěže o tento titul postupují pes a fena, kterým byl zadán titul CACIB (ev. NV, KV nebo VSV), oba CAJC a oba V1 ze tř. veteránů

  Zde končí tituly, o něž se ucházejí příslušníci stejného plemene. U všech titulů je velmi podstatné sousloví MŮŽE BÝT UDĚLEN - jejich udělení není nárokové, tj. ne každý jedinec oceněný známkou V1 je získá. Tituly mají být udělovány pouze jedincům vysokých kvalit.

  BIG (BEST IN GROUP) nebo BOG (BEST OF GROUP) = Vítěz skupiny (pro každou z 9 skupin FCI) - do soutěže nastupují BOB všech plemen dané skupiny

  BOD (BEST OF DAY) = Vítěz dne - zadává se v případě, že výstava je rozdělena do více dnů; nastupují všichni BIG


  BIS (BEST IN SHOW) = Nejlepší pes výstavy - do soutěže nastupují všichni BIG, u vícedenních výstav všichni BOD


  A nyní slíbené kumulativní tituly. Nemůžeme samozřejmě vyjmenovat podmínky národních titulů všech zemí FCI (Mezinárodní kynologická organizace), proto se zaměříme pouze na tituly naše - české + mezinárodní.


  ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION - udělení tohoto titulu je podmíněno trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců, nejméně dvě čekatelství musí být získána ve třídě mladých (CAJC) a jedno může být získáno ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě nebo vítězů (CAC) a musí být zadáno nejméně od dvou rozhodčích.


  ČESKÝ ŠAMPION - udělení tohoto titulu je podmíněno 1. u plemen, která mají titul podmíněn zkouškou z výkonu, dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě + absolvováním zkoušky, jež musí být doloženo certifikátem; 2. u ostatních plemen čtverým získáním CAC, z toho nejméně 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě.
  Předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezonách a minimálně od dvou rozhodčích.

  ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION - pro získání tohoto titulu je musí pes/fena obdržet 3x ocenění výborný 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1x na MVP


  MEZINÁRODNÍ ŠAMPION KRÁSY FCI je nejvyšší titul, který může pes nebo fena získat. Jeho udělení je podmíněno získáním 4x CACIB, a to ze tří zemí a od tří různých rozhodčích. Mezi získáním prvního a posledního čekatelství musí uplynout 1 rok a 1 den.

  Na závěr zbývá ještě se zmínit o tzv. nižších výstavách a titulech na nich zadávaných:

  Oblastní výstava - zadávané tituly: Vítěz třídy, Oblastní vítěz (pes a fena zvlášť)

  Krajská výstava - zadávané tituly: Vítěz třídy, Krajský vítěz (pes a fena zvlášť)


  I na těchto výstavách postupují nejúspěšnější jedinci z každého plemene do závěrečných soutěží, kde soutěží o např. o tituly Nejlepší mladý pes či fena, Nejlepší veterán a Vítěz krajské (oblastní) výstavy. Poslední jmenovaný je titul nejvyšší, o který soutěží všichni psi a feny s titulem Krajský (Oblastní) vítěz.